SZÍNJÁTÉK TANSZAK

Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a.
A jelentkezés első lépése egy e-mail küldése, amelyben megjelöli gyermeke nevét és korát.
A jelentkezés véglegesítése személyesen történik a beiratkozás napján, a JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével.

A jelentkezőt megpróbáljuk a számára legideálisabb időpontot egyeztetve, a legkönnyebb módon segíteni a felvételi beszélgetésen.

„A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és azokat társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra építünk, ami a személyiségünkben lehetőségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk e fejlesztőmunkát leginkább, amelyekben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes.”

(Bagdy Emőke)

Az iskolában oktató pedagógusok, művészek a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálását.

A gyermekeknek a foglalkozásokon a megszokott pedagógiai helyzettől eltérő, szabad, felszabadult, a spontaneitást, a kreativitást támogató, elfogadó klímára van szükségük a művészi kibontakozáshoz. Meg kell tanítanunk őket az elfogulatlan, nyitott, „rácsodálkozó” attitűdre, valódi gyermeki vonások megnyilvánulására.

​Iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.

​Feladataink között megtalálható továbbá:

​- A tehetség, képességek kibontakozását segítő pedagógiai tevékenység

​- A beilleszkedési, magatartási nehézségek leküzdésével kapcsolatos pedagógiai feladatok

​- A tanulási nehézségeknek kitett tanulók felzárkóztatása

​- Az ifjúságvédelemmel és szociális hátrányok enyhítésével összefüggő feladatok

​- A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok

 

Az alapfokú szakaszokban (alapfok 1-6. évfolyamán):

Minden évfolyam végén a gyermek egy bemutató előadással zárja a tanévet.

Ekkor kapja kézhez az OM azonosítóval ellátott év-végi bizonyítványát.

​Tantárgyak az első három évfolyamon:

​Főtárgy:

Dráma és Színjáték

​Kötelezően választott tárgy:

Beszéd és vers

​Szabadon választott tantárgy:

Mozgás és tánc

Tantárgyak a 4-6. évfolyamon:

​Főtárgy:

Dráma és Színjáték

​Kötelezően választott tárgy:

Beszéd és vers

​Szabadon választott tantárgy:

Színházismeret

A hatodik évfolyam végén a tanuló Művészeti Alapvizsgát tesz.

 

A továbbképző szakaszban (7-10. évfolyamon):

Tantárgyak a 7-10. évfolyamon:

​Főtárgy:

Dráma és Színjáték

​Kötelezően választott tárgy:

Beszéd és vers

​Szabadon választott tantárgy:

Színházismeret

​A tizedik évfolyam végén a tanuló Művészeti záróvizsgát tesz.

Színházzal foglalkozni, nap mint nap alkotó munkát végezni, a legbelsőbb énünkben, szellemiségünkben rejlő gondolatiságot megfogalmazni óriási öröm számunkra. Szakmai és pedagógiai elhivatottságunk ezt a léleknemesítő erőt, ezt az örömöt átsugározni, közvetíteni, tanítványainkkal együtt felfedezni, és naponta megélni.

​Tisztelettel és alázattal merítünk a színházi kultúra forrásaiból, melyből táplálkozva végezzük alkotói, nevelői-oktatói tevékenységünket.

​Nyitott és befogadó, a változásokra reagálni tudó, megújulni képes, lendületes iskolát szeretnénk a jövőben is biztosítani minden érdekelt fél számára.