Táncos felvételi vizsga

 Amit feltétlenül hozzon magával a felvételi vizsgára:

 • kényelmes, mozgást nem akadályozó öltözet,
 • jelentkezési lap hitelesítve (aláírva),
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata,
 • esti tagozatra való felvételizés esetén érettségi bizonyítvány másolata és a már létező OKJ bizonyítvány fénymásolata és nyilatkozat arról, hogy milyen formában szerezte azt (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses)

 A felvételi vizsga szempontjai

Tánckészségek és képességek vizsgálata:

 • testalkat és fizikai adottságok vizsgálata: arányos test, szép tartás, ízületek mozgásterjedelme, tágság, hajlékonyság, rugalmasság felmérése
 • ritmusérzék, zenei készségek felmérése
 • koordinációs-, mozgásfelfogó- és művészi készség vizsgálata a klasszikus balett és moderntánc alapvető mozgásanyagán keresztül
 • általános motivációs elbeszélgetés

 A felvételi vizsga részei

 • Klasszikus balett tréning
 • A vizsgáztató bizottság tagja által bemutatott gyakorlatok, gyakorlatsorok, kombinációk lehető leghitelesebb megismétlése. A követelményszint a klasszikus balett és a moderntánc formanyelveinek – Graham-, Limón-technika, jazz, stb. – alapszintű ismerete.
 • Előre betanult, szabadon választott, maximum 2 perces koreográfia bemutatása zenekísérettel (a felvételiző által CD-n, pendrive-on vagy okostelefonon hozott hanganyagra).
 • Improvizáció