zenész felvételi vizsga

SZÓRAKOZTATÓ ZENÉSZ II. (2 ÉV) 4 0215 08 FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI

 Amit feltétlenül hozzon magával a felvételi vizsgára:

 • szükség esetén zenei alap és/vagy kotta a választott dalokhoz,
 • jelentkezési lap hitelesítve (aláírva),
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata,
 • esti tagozatra való felvételizés esetén érettségi bizonyítvány másolata és a már létező OKJ bizonyítvány fénymásolata és nyilatkozat arról, hogy milyen formában szerezte azt (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses)

 Felvételi követelmények

 • Két szabadon választott dal (különböző stílusúak)
 • Énekesek számára az előző pontban leírtakon túl kötelező egy magyar népdal előadása is

SZÓRAKOZTATÓ ZENÉSZ I. FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI

Írásbeli felvételi vizsgarészen a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a következő tantárgyakból kerül sor:

 • szolfézs
 • zeneelmélet
 • zenetörténet

Gyakorlati felvételi vizsgarész:

 • Két szabadon választott dal (különböző stílusúak)
 • Énekesek számára az előző pontban leírtakon túl kötelező egy magyar népdal előadása is