Képzési forma:

  • Esti (1 év)

Szakmai előképzettség:

A szakképesítés megkezdésének feltéltele a középfokú szakvizsga megléte.

TÁNCOS I. KORTÁRS,- MODERN TÁNC szakmai tantárgyai:

  • Balett
  • Kortárs,- modern tánc gyakorlatok
  • Improvizáció
  • Limon
  • Graham
  • Kontakt
  • Jazz
  • Horton

Képzés célja:

A tantárgy célja a Táncos II. képzés során megalapozott Horton/Graham/ Limón alapú és kortárs tánctechnikák, valamint a Kontakt/Jazz/Egyéb kortárs tánctechnikák technikai ismereteire építve az adott tánctechnikák gyakorlatait emelt szinten továbbvinni, gyakorolni, csiszolni, szemléletével, stílusával, dinamikai elvárásaival, összetett tréninggyakorlatokat gyakorolni és koreográfiákat készíteni, betanulni, színpadi helyzetben alkalmazni. Elmélyíti a lépések helyes végrehajtásának meghatározó szabályait, a harmonikus, esztétikus
kivitelezés módját, a táncos, előadóművészi magatartásformát. Alapoz a tanulókban már kialakult munkafegyelemre, szellemiségre, munkájuk tudatos kontrollálására, a közös, csoportmunka helyes, egymásra figyelő magatartásformájára, a technikai hibák önálló korrigálásának képességére és a művészi előadásmódra. A speciális gyakorlatok, zenei
beosztások erősítik a muzikalitást és hozzájárulnak az igényes, esztétikus előadásmódhoz és plasztikus kivitelezéshez.