Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Bemutatkozás

Iskolánkat Premier Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola néven Dél-Kelet Magyarországon, Békéscsabán 2010-ben alapította Kulcsár Sándor harmonikaművész-tanár, aki jelenleg is az iskola igazgatója. Kezdetben alapítványi fenntartóval („Kistérségek Szakképzéséért” Alapítvány) működött az iskola, majd 2012. szeptember 1-től a Magyar Pünkösdi Egyház fenntartása alá került.

Iskolánk célja a szórakoztató zene és kortárs-modern tánc oktatása az általános iskola első osztályától a szakgimnáziumos fiatalokig, valamint felnőtteknek felső korhatár nélkül. Az iskola államilag finanszírozott, így teljesen ingyenes minden korosztály számára.

A pop-rock-jazz, valamint a kortárs-modern tánc műfajban országszerte elismert előadóművész-tanárok tanítanak nálunk, ami nagyon vonzóvá teszi iskolánkat az egész országban.

Növendékeink, akik az iskola elvégzése után hivatásszerűen akarják a zenét vagy táncot művelni, szakvizsgát tehetnek. Iskolánk jogosult vizsgáztatni és olyan szakvizsga bizonyítványt kiállítani, amivel lehet tanítani és amit EU-szerte elfogadnak, elismernek.

Intézményben megtalálható tanszakok:

szórakoztató zenész: gitár, basszusgitár, dob, ének, billentyűs hangszerek, fafúvós, rézfúvós

kortárs,- modern tánc: balett, graham technika, limón technika, kontakt, partnering, jazz technika 

Nappali tagozaton tanulható tanszakok időtartalma 5 év nappali rendszerben, ami azt jelenti, hogy párhuzamos képzés keretében a tanulók 5 év alatt az érettségi vizsgára és a választott szakma megszerzésére készülnek.

Esti tagozaton, érettségi után, a képzés időtartama 2 év.

A II. középfokú képzés sikeres elvégzését követően, ami szakvizsgával zárul lehetőség adódik a felsőfokú szakképesítés elvégzésére.

A felsőfokú szakképesítés megkezdésének feltétele a középfokú szakvizsga megléte.  A szórakoztató zenész I. képzés esetében 1 év, illetve a kortárs,-modern tánc I. képzés esetében is 1 évet jelent.

Az új szórakoztatóipar megköveteli a magas szintű ismereteket mind a zene mind a tánc terén.

Célunk:

Az intézményünk célja olyan korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak a szakmai vizsgák letételére, ezt követően a szakirányú művészeti pályákon való elhelyezkedésre, továbbtanulásra.

 

CSK_6514-1

Képzéseink

Jelenleg könnyűzenei és kortárs modern tánc szakok működnek iskolánkban immár az országban három helyen – Békéscsabán, Szegeden és Budapesten – van jelen ez a nem minden napi képzés.

Terveink között szerepel a színész képzés beindítása is!

Szellemiség

„Nyitott, befogadó, sokszínű” iskola vagyunk, egyaránt fontosnak tartjuk a tehetségekkel való foglalkozást és az esélyegyenlőség biztosítását. Intézményünk „bemeneti” oldala sokszínű, változatos, egyénre szabott pedagógiai módszerek, korszerű tanítási technikák alkalmazását követeli meg a nevelőtestülettől. Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő önismerettel rendelkező, értékeit ismerő és azokat érvényesíteni is tudó fiatalokat neveljünk. Ezen célokat jól felkészült, szakmailag igényes, magukat folyamatosan továbbképző munkatársakkal és a velünk együttműködő szülőkkel tudjuk megvalósítani.

pexels-yogendra-singh-1701202
CSK_6905-1

Szakmaiság

Számunkra nagyon fontos az, hogy ne csak egymásnak mutassák meg tanulóink, mit tudnak, hanem külsős közönség előtt is előadják produkciójukat. Így, minden hónap utolsó hetében – a tagintézményeinkben – vannak megrendezve a Premier Művészeti Pódium (PMP) műsoros estek.

Az itt dolgozó tanárok mindannyian vallják: “A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be.”

A tanulók fejlesztésére iskolánkban hagyományosan számos tanítási és tanuláson kívüli programot biztosítunk, mint például: kiscsoportos foglalkozások; IKT eszközök alkalmazása; differenciált tanítási-tanulási eljárások, versenyre felkészítés; saját szervezésű versenyek; kulturális programok; tanulmányi utak és kulturális rendezvényeken való fellépések. Tanulóink ezen programok megszervezésében és lebonyolításában aktívan részt veszek, hiszen igénylik ezeket a lehetőségeket, és élnek is azokkal.

logo Premier Művészeti Szakgimnázium és AMI(1)

Kapcsolat

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.

1143 Budapest, Gizella út 37.

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.

Kövess minket